Götz, Norbert., The paradox of openness : transparency and participation in nordic cultures of consensus /. - undefined

Länken vi har till den här referensen är trasig. Prova gärna länken till tidskriften eller en sökning via Google Scholar

Chat requires JavaScript.

Götz, Norbert., The paradox of openness : transparency and participation in nordic cultures of consensus /. - undefined

The link we have for this reference does not work. Please try the link to the journal.

Chat requires JavaScript.